เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองปากช่อง ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2562


                วันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปากช่อง นายยุทธนา  เกียรติขจรไกล รองนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองปากช่อง ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ในการพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองปากช่อง เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนฯ และประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงาน และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรื่อพื้นที่ พ.ศ.2561