เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากช่อง


                 วันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปากช่อง นางสาวณัชนลิน  ยะอนันต์ ปลัดเทศบาลเมืองปากช่อง ประธานในการประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากช่อง โดยในประชุมจะมีการรับรองแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากช่อง  เพื่อผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ