เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลด่านคล้า จังหวัดนครราชสีมา


              วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปากช่อง นายคมกฤษณ์  ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ได้มอบหมายให้นางสาวณัชนลิน  ยะอนันต์ ปลัดเทศบาลเมืองปากช่อง กองคลัง และกองช่าง เทศบาลเมืองปากช่อง  ได้ให้การต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลด่านคล้า  จังหวัดนครราชสีมา  ที่มาศึกษาดูงานด้านการจัดทำภาษี และกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆของเทศบาลเมืองปากช่อง