เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน


                 วันที่ 23 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปากช่อง นายคมกฤษณ์  ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ได้มอบหมายให้ดาบตำรวจวิชัย สุวรรณ์ นิติกร เทศบาลเมืองปากช่อง  ได้ให้การต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่มาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล ด้านกฏหมาย และกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆของเทศบาลเมืองปากช่อง