เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ประชุมใหญ่สามัญชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองปากช่อง ประจำปี 2562


                    วันที่ 8 มกราคม 2562 ณ หอประชุมมูลนิธิสว่างวิชชาธรรมสถานปากช่อง นายคมกฤษณ์  ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองปากช่อง ประจำปี 2562 พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองปากช่อง ที่ให้เกียรติร่วมการประชุม โดยมีการมอบรางวัลผู้ประสานงานดีเด่น การบรรยายพิเศษเรื่องสุขภาพผู้สูงอายุจากแพทย์หญิงรัตนา  ยอดอานนท์ การประชุมผู้สูงอายุครั้งนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่และสิทธิ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546