เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการและผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปี 2562


                     วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสวนสาธารณะเขาแคน นายกังวาน  บรรณาภูมิ ประธานสภาเทศบาลเมืองปากช่อง ประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการและผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปี 2562 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล และกองสวัสดิการสังคม ร่วมเปิดโครงการ ในการอบรมครั้งนี้คนพิการและผู้สูงอายุในชุมชน จะได้รับความรู้จากวิทยากรสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา เกี่ยวกับกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่ิอให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และปัญหาข้อจำกัด