เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพข้าราชการ ตามนโยบายรัฐบาล


                  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง เทศบาลเมืองปากช่องได้ดำเนินโครงการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพข้าราชการ ตามนโยบายรัฐบาล โดยให้ออกกำลังกายทุกวันพุธของสัปดาห์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของข้าราชการ และกระตุ้นให้ข้าราชการมีความพร้อมในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน