เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


Big Cleaning Day สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง


              วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปากช่อง ได้ดำเนินการทำความสะอาดพ่นหมอกควันสำนักงาน และBig Cleaning Day ในกองงานในสำนักงานเทศบาล เพื่อให้ห้องทำงานสะอาดน่าอยู่และป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก