เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ประชุมการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย


                           วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมโครงการบ้านเอื้ออาทร นครราชสีมา (ปากช่อง) นายจเร  บ่ายเจริญ รองปลัดเทศบาลเมืองปากช่อง กองคลัง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปากช่อง ได้ประชุมประชาชนที่อาศัยอยู่โครงการบ้านเอื้ออาทร  นครราชสีมา (ปากช่อง) ในการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย เนื่องการเคหะแห่งชาติ ยกกรรมสิทธิ์ที่ดินในโครงการบ้านเอื้ออาทร นครราชสีมา (ปากช่อง) ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ให้กับเทศบาลเมืองปากช่อง เพื่อใช้ในกิจการสาธารณะให้ตรงวัตถุประสงค์การใช้ที่ดินตามเจตนาในการจัดทำโครงการบ้านเอื้ออาทรของการเคหะแห่งชาติ