เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


เตรียมความพร้อมรับมืองานประเพณีและงานเทศกาล


                    วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง นายคมกฤษณ์  ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง มอบหมายให้นายจเร  บ่ายเจริญ รองปลัดเทศบาลเมืองปากช่อง และหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาลเมืองปากช่อง ตรวจความพร้อมรถดับเพลิง รถกระเช้าดับเพลิง และรถฉุกเฉิน และพนักงานดับเพลิง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปากช่อง เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือก่อนถึงงานประเพณีลอยกระทง และงานเทศกาลปีใหม่ เนื่องจากทุกปีเกิดปัญหาเกี่ยวอัคคีภัย และอุบัติเหตุหลายราย