เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2561


                      วันที่ 30 ตุลาคม 2561ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปากช่อง ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2561 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปากช่อง โดยนายคมกฤษณ์  ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ได้มอบหมายให้นายอรุณศักดิ์  รัตนะคุณชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง มาเป็นประธานในการเปิดการประชุม พร้อมผู้อำนวยการกองการศึกษา การในประชุมครั้งนี้ได้มีคณะครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปากช่องมาประชุมเพื่อเตรียมการจัดตารางเรียนสำหรับภาคเรียน และแจ้งผลการทดสอบทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ที่ผ่่านเพื่อประกอบในการปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาทางการศึกษาให้ดียี่งขึ้นสำหรับนักเรียน