เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


นายกเทศมนตรีเมืองปากช่องร่วมพิธีเปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้าปากช่อง


                  วันที่ 22 ตุลาคม 2561 ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา นายคมกฤษณ์  ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ร่วมพิธีเปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้าปากช่องหรือสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ตามนโยบายของภาครัฐ Thailand 4.0 และ e-Government ส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศ ก้าวสู่ยุค PEA 4.0 พัฒนาคนด้วยนวัตกรรม พัฒนางานด้วยเทคโนโลยี เพื่อมุ่งสู่การไฟฟ้าแห่งอนาคต