เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ประชุมสภาเทศบาลเมืองปากช่อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561


                    วันที่ 26 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปากช่อง ได้จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองปากช่อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 เพื่อดำเนินการเสนอญัตติเรื่องอนุมัติผ่านการประชุมสภาเทศบาล ในด้านการบริหารราชการ เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าเชิงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทความซื่อสัตย์ และความโปร่งใสในการบริหารราชการ