เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองปากช่อง ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2561


                  วันที่ 26 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปากช่อง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองปากช่อง ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2561โดยนายคมกฤษณ์  ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ประธานในการประชุมพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองปากช่อง ในการประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2561รายงานสถานการณ์การเงิน การบัญชี พัสดุ รายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองปากช่อง ประจำปีงบประมาณ 2561 พิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) ปี 2561 และพิจารณาขยายเวลาการดำเนินงานโครงการที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองปากช่อง ประจำปีงบประมาณ 2561