เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 2561 World Rabies Day 2018


                     วันที่ 25 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมเขาแคนเทศบาลเมืองปากช่อง เทศบาลเมืองปากช่องได้ดำเนินการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 2561World Rabies Day 2018ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี โดยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมันสัตว์ควบคุมทั้งเพศผู้และเพศเมีย