เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


รักษ์ปากช่องครั้งที่ 2


                     วันที่ 23 กันยายน 2561 กองทุนหลักประกันส่งเสริมสุขภาพ เทศบาลเมืองปากช่อง และสมาคมจักรยานเสือเขาใหญ่ ปากช่อง โดยนายคมกฤษณ์  ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันจักรยาน รักษ์ปากช่องครั้งที่ 2 ในการแข่งขันแบ่งเป็น ประเภทเสือภูเขาชาย,หญิง และเสือหมอบชาย,หญิง ระยะทาง 90 กิโลเมตร เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบาย 5 อ.และสนับสนุนให้เยาวชนและชุมชนใช้จักรยานในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม