เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากช่อง


                          วันที่ 21 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปากช่อง นายอรุณศักดิ์  รัตนะคุณชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากช่อง โดยในประชุมจะมีการรับรองผลการประชุมครั้งที่แล้ว การแต่งตั้งประธานคณะกรรมการ และเลขาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากช่อง การแต่งตั้งอนุกรรมการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากช่อง  และแบบประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากช่อง เพื่อผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ