เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ


                         วันที่ 20 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปากช่อง นายยุทธนา  เกียรติขจรไกล รองนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) เทศบาลเมืองปากช่อง ครั้งที่ 3/2561 ในการติดตามการใช้งบประมาณ โครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care)เทศบาลเมืองปากช่อง ปี 2559-2560 และการติดตามขอใช้งบประมาณ โครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care)เทศบาลเมืองปากช่อง ปี 2561