เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในองค์การจัดการน้ำเสีย


                      วันที่ 12 กัันยายน 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปากช่อง เทศบาลเมืองปากช่อง องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการ ได้ประชุมกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในองค์กร เพื่อเป็นพัฒนาช่วยเหลือประชาชน