เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน ในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง ปีงบประมาณ 2561


                      วันที่ 12 กันยายน 2561 นายหวั่น  เสียนขุนทด รองประธานสภาเทศบาลเมืองปากช่อง มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน ในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง ปีงบประมาณ 2561พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะครู และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปากช่อง ที่ให้เกียรติร่วมเปิดโครงการสำนักงานประกันสุขภาพเทศบาลเมืองปากช่อง โดยวิทยากรจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาได้มาให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน โรคและการป้องกันโรคว่าทำอย่างไร ตลอดจนพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม และการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557