เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการเขียงเนื้อปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค ในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง ปี 2561


                    วันที่ 11 กันยายน 2561 นายยุทธนา  เกียรติขจรไกล รองนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเขียงเนื้อปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค ในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง ปี 2561 ณ โรงแรมเดอะฮิลล์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปากช่อง หัวหน้าส่วนราชการ และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปากช่อง ที่ให้เกียรติร่วมเปิดโครงการสำนักงานประกันสุขภาพเทศบาลเมืองปากช่อง ในการอบรมผู้ประกอบการเนื้อสัตว์จากวิทยากรสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากช่อง และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาที่มาให้ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันอันตรายที่จะมาจากการบริโภคเนื้อสัตว์ เนื่องจากมีผู้เข้ามาเที่ยวเป็นจำนวนมาก และมาจับจ่ายซื้อของโดยเฉพาะจะมาซื้อเนื้อไปบริโภค