เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการพัฒนาศักยภาพสำหรับแกนนำในการพ่นหมอกควันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อกำจัดยุงลายในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง ปี 2561


                    วันที่ 10 กันยายน 2561 นายยุทธนา  เกียรติขจรไกล รองนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสำหรับแกนนำในการพ่นหมอกควันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อกำจัดยุงลายในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง ปี 2561ให้กับแกนนำ พร้อมด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปากช่อง ที่ให้เกียรติร่วมเปิดโครงการสำนักงานประกันสุขภาพเทศบาลเมืองปากช่อง ณ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมงลงที่ 9.4 ปากช่อง ในการอบรมครั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการพ่นหมอกควันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่่อกำจัดยุงลาย