เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อมอบไม้เท้าแก่ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2561


                  วันที่ 4-5 กันยายน 2561 ณ ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง ทั้ง 23 ชุมชน สำนักงานประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองปากช่อง ได้จัดทำโครงการประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อมอบไม้เท้าแก่ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2561 โดยนายคมกฤษณ์  ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และกองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปากช่อง ได้ลงพื้นที่เพื่อมอบไม้เท้าแก่ผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อรณรงค์ตระหนักในคุณค่าของผู้สูงอายุให้มีคุณภาพ และได้เห็นถึงความสำคัญใส่ใจดูแลผู้สูงอายุให้มากขึ้น เพราะผู้สูงอายุบางรายมีภาวะเสี่ยงต่อการหกล้มมีผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงในการเดิน โดยมีการคัดเลือกผู้สูงอายุ เข้ารับมอบไม้เท้าช่วยพยุง ตลอดจนได้มีการสำรวจระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในพื้นที่เพื่อแก้ไขเร่งด่วนให้กับประชาชนในชุมชน