เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 2


               วันที่ 5 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปากช่อง นายคมกฤษณ์  ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ประธานในพิธีเปิดโครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 2 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองปากช่อง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ที่ให้เกียรติร่วมเปิดโครงการสำนักงานประกันสุขภาพเทศบาลเมืองปากช่อง ในการอบรมครั้งนี้มีวิทยากรจากสาธารณสุขอำเภอปากช่อง มาใ้ห้ความรู้กับนักเรียนที่เข้ารับการอบรมการคัดแยกขยะ 3 R การทำน้ำหมักชีวภาพ การทำปุ๋ยหมัก และการขุดหลุมทำบ่อขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือน