เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่1


                  วันที่ 4 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปากช่อง นายคมกฤษณ์  ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ประธานในพิธีเปิดโครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 1 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปากช่อง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ที่ให้เกียรติร่วมเปิดโครงการสำนักงานประกันสุขภาพเทศบาลเมืองปากช่อง ในการอบรมครั้งนี้มีวิทยากรจากสาธารณสุขอำเภอปากช่อง และผู้มีความรู้การทำปุ๋ยหมัก มาใ้ห้ความรู้กับตัวแทนชุมชนทั้ง 23 ชุมชนที่เข้ารับการอบรมการคัดแยกขยะ 3 R การทำน้ำหมักชีวภาพ การทำปุ๋ยหมัก และการขุดหลุมทำบ่อขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือน