เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ"ปากช่องปลอดภัย ห่างไกลวัณโรค"


                     วันที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ ชุมชนหนองกะจะ 1สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองปากช่อง ได้จัดโครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ "ปากช่องปลอดภัย ห่างไกลวัณโรค"โดยนายคมกฤษณ์  ลิ้มปัญญาเลิศ ประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปากช่อง คลินิกหมอครอบครัวเมืองปากช่อง (เครือข่ายโรงพยาบาลปากช่องนานา) และอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนทั้ง 23 ชุมชน ได้ร่วมกันรณรงค์ปลอดภัยวัณโรค พร้อมกับตรวจเอ็กซเรย์