เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และการพัสดุ ของเทศบาลเมืองปากช่อง ประจำปี 2561


             วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะฮิลล์ อำเภอปากช่อง  เทศบาลเมืองปากช่องได้จัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และการพัสดุ ของเทศบาลเมืองปากช่อง ประจำปี 2561 หลักสูตรแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ  โดยได้รับเกียรติจากนายคมกฤษณ์  ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง มาเป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปากช่อง และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองปากช่อง  ในการอบรมครั้งนี้เพื่อให้พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ได้มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานในระบบใหม่