เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย จังหวัดสตูล


            วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปากช่อง นายจเร  บ่ายเจริญ รองปลัดเทศบาลเมืองปากช่อง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และกองช่างเทศบาลเมืองปากช่อง ได้ให้การต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย  จังหวัดสตูล ที่มาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล และการควบคุมอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร