เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง


                      วันที่ 10 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปากช่อง นายยุทธนา เกียรติขจรไกล รองนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ประธานในการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care ) เทศบาลเมืองปากช่อง ครั้งที่ 2/2561 เพื่อพิจารณาติดตามการใช้งบประมาณโครงการ แต่งตั้งคณะทำงาน และแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ