เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ตรวจติดตามการจัดซืื้ิิอจัดจ้างอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัดตามมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณ


                   วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นายอรุณศักดิิ์  รัตนะคุณชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง พร้อมด้วย นางสาวณัชนลิน  ยะอนันต์ ปลัดเทศบาลเมืองปากช่อง และนายศุภฤกษ์  บุญสูง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ออกตรวจติดตามการจัดซืื้ิิอจัดจ้างอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัดตามมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น