เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการและผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561


                    วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมเขาแคน เทศบาลเมืองปากช่อง นายอรุณศักดิ์  รัตนะคุณชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการและผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปากช่อง และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองปากช่อง ที่ให้เกียรติร่วมเปิดโครงการ ในการอบรมครั้งนี้วิทยากรจากสำนักงานพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์ได้มาให้ความรู้กับคนพิการและผู้สูงอายุในชุมชน เพื่่อให้ทราบและเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์และสวัสดิการในด้านต่างๆ ส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิให้สามารถช่วยเหลือตนเองและดำรงชีวิตในสังคมอย่างเหมาะสม