เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี


                    วัันที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมมูลนิธิสว่างวิชชาธรรมสถานปากช่อง กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองปากช่องได้จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยได้รับเกียรติจากนายอรุณศักดิ์  รัตนะคุณชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ประธานในพิธีเปิดการอบรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองปากช่อง ตัวแทนหน่วยงานราชการ ชมรม และชุมชนทั้ง 23 ชุมชน ที่ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 เทศบาลเมืองปากช่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561