เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


การทำความสะอาดพ่นหมอกควันสำนักงาน (BIG CLEANING DAY)


                    วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปากช่อง ได้ดำเนินการทำความสะอาดพ่นหมอกควันสำนักงาน (BIG CLEANING DAY) เพื่อให้ห้องทำงานสะอาดน่าอยู่และป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก