เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการร่างแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (2561-2564)


                      วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปากช่อง นายอรุณศักดิ์  รัตนะคุณชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ประธานในการประชุมคณะกรรมการร่างแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (2561-2564) โดยมีคณะกรรมการหน่วยงานต่างๆที่แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอแนะ แก้ไข และเห็นชอบ แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปากช่อง ในการพัฒนาเมืองปากช่องให้กับประชาชนได้ความสะดวกสบายในระบบสาธารณูปโภค และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต