เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


รณรงค์ป้องกันเฝ้าระวังสำรวจ และทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายในชุมชน


                     วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ชุมชนประชานุสรณ์ เทศบาลเมืองปากช่อง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบาล (ในเครือโรงพยาบาลปากช่องนานา) สาธารณสุขอำเภอปากช่อง และอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนทั้ง 23 ชุมชน ดำเนินงานรณรงค์ป้องกันเฝ้าระวังสำรวจ และทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายในชุมชนประุชานุสรณ์ และบขส.เก่า เป็นการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่น่ามองในชุมชน