เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


เรียนรู้ขยะในสิ่่งแวดล้อม


               วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปากช่อง โรงเรียนปัญญาประทีป อำเภอปากช่อง เข้าเรียนรู้ขยะในสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในวิชาเรียน โดยนายคมกฤษณ์  ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง มอบหมายให้นายจเร  บ่ายเจริญ รองปลัดเทศบาล ในการบรรยายเกี่ยวกับขยะ พร้อมด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทราบขั้นตอนการคัดแยกขยะ และสถานที่ทิ้งขยะ ณ บ่อขยะโนนป่าติ้ว