เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ประชุมการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองปากช่อง ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2561


                  วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปากช่อง ได้จัดการประชุมการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองปากช่อง ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2561โดยนายคมกฤษณ์  ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ประธานในการประชุมพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองปากช่อง ในการประชุมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อเสนอขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองปากช่อง