เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561


                      วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ณ สวนสาธารณะเขาแคน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปากช่อง ร่วมกับภาคีเครือข่าย  ได้จัดโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมัน วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2561