เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


เตรียมรับมือเข้าช่วงฤดูฝน


                      วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ พื้นทีี่ในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง นายคมกฤษณ์  ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่องได้สั่งให้กองช่างสุขาภิบาล และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปากช่อง  ลงพื้นที่ลอกท่อระบายน้ำและพ่นหมอกควันในชุมชนเขตเทศบาลเมืองปากช่อง เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและการป้องกันการระบาดของยุงลาย เนื่อจากจะเข้าช่วงฤดูฝน