เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการปลูกป่า 9 มงคล 9 ต้นของคนท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561


วันที่ 5 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปากช่อง นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ประธานเปิดงาน 9 มงคล 9 ต้น ของคนท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมพร้อมกับคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนข้าราชการและพนักงาน ร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง โดยดูแลรักษาให้เจริญเติบโต เพื่อเป็นพื้นที่สีเขียวในเมืองฟื้นคืนความอุดมสมบรูณ์ของทรัพยากรป่าไม้ตามแนวทางพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9