เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


อบรมโครงการอบรมผู้ประกอบการร้านค้า ตลาดไนท์บาซ่าร์ เทศบาลเมืองปากช่อง ประจำปีงบประมาณ 2561


             เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมมูลนิธิสว่างวิชชาธรรมสถานปากช่อง ได้มีการอบรมโครงการอบรมผู้ประกอบการร้านค้า ตลาดไนท์บาซ่าร์ เทศบาลเมืองปากช่อง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยได้รับเกียรติจากนายประภัทร  โรจนมงคลกุล เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ประธานในพิธีเปิดการอบรม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองปากช่อง ที่ให้เกียรติร่วมเปิดการอบรม ในการอบรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการค้าในเขตเทศบาลเมืองปากช่องได้ทราบถึงระเบียบข้อปฏิบัติที่เทศบาลกำหนด และความสะอาดถูกสุขลักษณะของอาหาร