เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


เทศบาลเมืองปากช่องจัดงานวันท้องถิ่นไทย


เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ณ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง นายคมกฤษณ์  ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ประธานในพิธี เปิดงานวันท้องถิ่นไทยพร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ที่เข้าร่วมงาน ซึ่งวันที่ 18 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันท้องถิ่นไทย เป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่นครั้งแรก เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงเห็นความสำคัญของการปกครองท้องถิ่น กระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชน อันเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประุชาธิปไตย