เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการอบรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ


 วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปากช่อง นายอรุณศักดิ์  รัตนะคุณชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปากช่อง นายจเร  บ่ายเจริญ รองปลัดเทศบาลเมืองปากช่อง ได้เปิดโครงการอบรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองปากช่องยึดถือปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ในการปฏิบัติงานจึงเห็นควรให้มีการจัดโครงการเสริมสร้าการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานขึ้น