เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลเมืองปากช่อง ประจำปีงบประมาณ 2561


                วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายคมกฤษณ์  ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองปากช่อง ได้พาผู้สูงอายุไปศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ตามโครงการจัดอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลเมืองปากช่อง ประจำปีงบประมาณ 2561