เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการจัดอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลเมืองปากช่อง ประจำปีงบประมาณ 2561


               วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมมูลนิธิสว่างวิชชาธรรมสถาน นายคมกฤษณ์  ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ได้มอบหมายให้นายอรุณศักดิ์  รัตนะคุณชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง เป็นตัวแทน ในพิธีเปิดงานโครงการจัดอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลเมืองปากช่อง ประจำปีงบประมาณ 2561พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองปากช่อง และคณะกรรมการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองปากช่อง ที่ให้เกียรติร่วมเปิดโครงการ โดยมีวิทยากรที่มาให้ความรู้ผู้สูงอายุในการสร้างองค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ