เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เทศบาลเมืองปากช่อง


                    เทศบาลเมืองปากช่องพร้อมภาคีเครือข่ายทีมขับเคลื่อนลงพื้นที่ในชุมชนเทศบาลเมืองปากช่อง ในโครงการไทยนิยม  ยั่งยืน เทศบาลเมืองปากช่อง เพื่อจัดเวทีพูดคุย สร้างความปรองดอง สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนตามแผนปฏิบัติงานการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ