เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา


                เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปากช่อง นายคมกฤษณ์  ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปากช่อง และนายจเร  บ่ายเจริญ รองปลัดเทศบาลเมืองปากช่อง  ได้ให้การต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ที่มาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล