เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น


                 เมื่อวันที่  7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปากช่อง นายคมกฤษณ์  ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง  และนายจเร  บ่ายเจริญ รองปลัดเทศบาลเมืองปากช่อง ได้ให้การต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ที่มาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตภายในองค์กร