เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน จังหวัดขอนแก่น


                  เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปากช่อง นายจเร  บ่ายเจริญ รองปลัดเทศบาลเมืองปากช่อง  ได้ให้การต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน จังหวัดขอนแก่น ที่มาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมา
ภิบาล