เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.pakchongcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี


                      เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปากช่อง นายคมกฤษณ์  ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ได้มอบหมายให้นายจเร  บ่ายเจริญ รองปลัดเทศบาลเมืองปากช่อง ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มาศึกษาดูงานด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อพัฒนาความรู้ ทัศนคติ แนวคิด ในการปรับใช้ในการปฏิบัติงานพัฒนาท้องถิ่น